کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد را به ارزش ۶۱۸ میلیون افغانی منظور نمود

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور غنی برگزار شد و در این جلسه ۱۰ قرارداد به ارزش بیش از ۶۱۸ میلیون افغانی منظور گردید.

به گزارش خبرگزاری صنا ، این قراردادها در زمینه رفع نیاز نیروهای ملی با حضور مقامات حکومت از جمله رییس جمهور ، داکترعبدالله ریاست اجرایی ،وزیر اقتصاد و معاون دوم رییس جمهور برگزار شد.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفته که این قراردادها شامل، پروژۀ تهیه و خریداری۶۷۵۰ متریک تُن کانسنتریت (خوراکه متوازن حیوانی) مربوط وزارت زراعت، پروژۀ تهیه و تدارک یک قلم آب آشامیدنی مربوط وزارت دفاع، ترمیم اساسی۵ پایه جنراتور مربوط وزارت دفاع، پروژۀ ارتباط ۱۱۳سایت لینک مایکروویف و ۳ ویست مربوط وزارت داخله و تهیه و تدارک انکشاف شبکۀ فایبر نوری ۱۴ سایت مرکزی و ساحوی پولیس ملی است.

ارگ ریاست جمهوری گفته که پروژۀ انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی نیز به شکل نهایی آن منظور شده و در این جلسه تأکید شده که روند انتقال حجاج نیز سرعت را لازم را داشته باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27664