صادرات پاکستان به افغانستان ۲۷ درصد کاهش یافته است

روزنامه دان پاکستان می گوید که به دلیل افزایش بی اعتمادی ها میان دولت های دو کشور و همچنان کاهش حضور ناتو در افغانستان، صادرات این کشور به افغانستان در یک سال گذشته ۲۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صنا, مقام های پاکستانی نا امنی های افغانستان را نیز یکی از دلایل کاهش صادرات پاکستان به افغانستان دانسته و می گویند که در مقابل واردات پاکستان از افغانستان ۲۶ درصد افزایش یافته است.

در این حال، وزارت تجارت پاکستان برای نخستین بار پذیرفته است که مسدودیت مکرر گذرگاه مرزی میان افغانستان و پاکستان به کاهش مداوم میزان صادرات آن کشور کمک کرده است.

قابل ذکر است، در حالیکه رقم صادرات پاکستان به افغانستان به بلندترین رقمش یعنی دو اعشاریه چهار میلیارد در ۲۰۱۰ رسید، اما در سال ۲۰۱۶ این رقم به یک اعشاریه چهل و سه میلیارد رسیده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2984