۳۱۲۰ جریب زمین للمی به باغ های پسته تبدیل شد

پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در بهار سال جاری ۳۱۲۰ جریب زمین را در پنج ولایت شمال به باغهای پسته تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صنا, از جمله ۳۱۲۰ جریب زمین های للمی که به باغ های پسته تبدیل شده است، یک هزار جریب زمین آن در ولایت بلخ, ۴۰۰ جریب آن در ولایت جوزجان, ۱۰۵۰ جریب آن در ولایت سمنگان, ۳۳۰ جریب آن در ولایت سرپل و ۳۴۰ جریب آن در ولایت فاریاب موقعیت دارد.

پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در برنامه احداث باغ های پسته نهال های اصلاح شده پسته و تخم آن را برای کسانیکه اقدام به احداث باغ پسته نموده توزیع کرده و در عین حال تا زمانیکه باغهای پسته باغداران به حاصل دهی می رسد، تخم هینگ را برای یک مرتبه به باغداران توزیع می نماید.

همچنان، برای آبیاری هر پنج جریب باغهای پسته باغداران در زون شمال یک عدد تانکر سه هزار لیتره همراه با پایپ ۶۰ متره نیز توزیع می گردد.

قابل یاد آوریست که پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت که برنامه احداث باغهای پسته را در زون شمال از سال ۲۰۱۴ به این طرف آغاز کرده تا اکنون در زون شمال ۸۹۰۰ جریب زمین را در پنچ ولایت شمالی به باغ های پسته تبدیل کرده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2804