بزرگترین شبکه آبرسانی در ولایت نیمروز به بهره برداری سپرده شد

شبکه‌ی بزرگ آبرسانی شهر زرنج به ارزش ۲۱ میلیون دالر، رسما توسط والی نیمروز و مسوولین برنامه‌ی ملی آبرسانی این وزارت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛  انجنیر محمد سمیع والی نیمروز گفت: مشکل دست‌رسی نداشتن باشنده‌گان مرکز نیمروز به آب آشامیدنی صحی،‌ با نصب میترهای آب و افتتاح شبکه‌ی بزرگ آبرسانی حالا حل شده است.

ودصم نوشت: ظرفيت آب‌دهى اين پروژه، بيش از ۲۴۳ ليتر آب در هر ثانيه است که با بهره‌بردارى آن، بيش از ١٢٠ هزار باشنده در شهر زرنج و نواحى اطراف آن، به آب آشاميدنى صحى دست‌رسى خواهند يافت.

قابل ذکر است که اکنون این پروژه بعد از افتتاح، طبق تفاهمنامه‌ی قبلی به ریاست عمومی آبرسانی و کانالازیسیون شهری، تسلیم گردید.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3157