به زودی موافقتنامه راه لاجورد میان افغانستان و چندین کشور امضا میشود

وزارت مالیه اعلام کرده که در آینده نزدیک موافقتنامه راه لاجورد میان افغانستان و چندین کشور آسیایی به امضا میرسد که میتواند در رشد اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ اكليل حكيمى، وزير ماليه کشور در جريان سفرش به گرجستان از بنادر تجارتى بوتى و باتومى آن كشور ديدار نمود.

هدف از ديدار وزير ماليه از اين بنادر، سهولت ها و ظرفيت هاى كه اين بنادر در بخش صادرات و واردات ايجاد نموده اند، ميباشد تا از تجارب ايشان در زمينه تقويت و پيشرفت تجارتى افغانستان استفاده لازم بعمل آيد.

وزير ماليه با مسئولين بنادر بوتى و باتومى در رابطه به سهولت هاى موجود در بنادر متذكره و تقويت و پيشرفت صادرات و واردات افغانستان با كشور هاى منطقه بحث و گفتگو نمود.

مسئولين بنادر در بخش هاى اقتصادى و تجارتى با افغانستان وعده همكارى نمودند.

موافقتنامه راه لاجورد كه در تقويت و انكشاف افغانستان رول مهم را بازى ميكند در آينده نزديك ميان افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، گرجستان و تركيه به امضا برسد.

راه لاجورد در امتداد مسیرش از بنادر تجارتی بوتی و باتومی عبور میکند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3599