۲۸ میلیون سیم کارت در کشور به فروش رسید

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‎گوید که تاکنون ۲۸ میلیون سیم کارت در کشور از سوی شرکت‎های خدمات مخابراتی به فروش رسیده‏ اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ نجیب ننگیال، سخن‎گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: “در حدود هفت یا هشت میلیون سیم کارت ممکن راجستر باشند، اما در مورد راجستر درست آنان هم ما مطمئن نیستیم؛ زیرا با یک تذکره در بعضی جا ها پنج سیم کارت، ده سیم کارت و تا پنجاه سیم کارت راجستر شده اند که این قابل پذیریش برای ما نیست”.

به گفته مسوولان، از این میان، ۲۲ میلیون سیم کارت فعال و شش میلیون آن غیر فعال اند که در حدود چهارده میلیون سیم کارت فعال هنوز هم ثبت نشده اند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که طرح تازۀ ثبت سیم کارت‏ها را برای نظر خواهی به شرکت‎های مخابراتی فرستاده است و با آغاز روند عملی شدن این طرح، تمام شرکت های مخابراتی مکلف خواهند شد تا شش ماه آینده، تمام سیم کارت های شان را ثبت کنند.

در این حال، شماری از آگاهان امور فناوری با استقبال از طرح تازۀ وزارت مخابرات می گویند که روش های غیرمعیاری فروش سیم کارت ها، در حال حاضر مشکلات گوناگون اجتماعی و امنیتی را ببار آورده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3738