۶۷۵ میلیون دالر برای برنامه های بازسازی افغانستان ضایع شده است

سیگار اعلام کرد که ۶۷۵ میلیون دالر برای برنامه های بازسازی افغانستان ضایع شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ گزارش تازه بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نشان می دهد که  وزارت دفاع امریکا در برنامه بازسازی در افغانستان ۶۷۵ میلیون دالر را ضایع کرده و یا در پروژه‌های به مصرف رسانده که کم دوام کرده‌اند.

گفته می شود که ۶۷۵ میلیون دالر در پروژه‌های به مصرف رسیده که بسیاری آن‌ها به خاطر نگرانی‌های امنیتی، طرح و پلان نامناسب و سایر مشکلات، نا تمام باقی مانده‌اند.

سیگار اظهار داشته که ۳۹۵ میلیون دالر یعنی نیمۀ پول تخصیص یافته این برنامه انکشافی، در امور غیر مستقیم و یا امور حمایتی از این پروژه‌ها به مصرف رسیده‌است.

دفتر سیگار می‌گوید، این گزارش تحقیقی بر اساس تقاضای چالیس‌ای گارسلی رئیس کمیته عدلی و سناتور کلی ایات تهیه گردیده‌است.

دفتر بازرس ویژه امریکا می‌افزاید، این اداره از ۸۹ قراردادی برنامۀ بازسازی «مأموریت برای کسب‌و‌کار و ثبات» وزارت دفاع امریکا توانسته که ۴۳ قرارداد آن را بررسی کنند.

ضمناً از ۴۳ قرارداد نزدیک به ۲۱ آن با شرکت‌های عقد شده که رؤسای آن کارمندان سابق این برنامه وزارت دفاع امریکا بودند.

در گزارش ادارۀ سیگار آمده‌است، در جریان تهیه این گزارش وزارت دفاع امریکا نتوانست چنین معلومات و اسناد معتبر را ارائه کند که بر اساس آن مشخص شود که این برنامه برای مردم چه تعداد شغل ایجاد کرده و برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان تا چه حد تسهیلات فراهم نموده‌است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18160