آزادی ۲۵۰ زندانی حزب اسلامی

بر اساس توافق صلح حزب اسلامی و حکومت افغانستان، قرار است که ظهر امروز پنجشنبه (۲۴ جوزا) ۲۵۰ زندانی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، طی مراسمی از زندان پلچرخی آزاد شوند.

به گزارش خبرگزاری صنا، نذیر زاهد، کارشناس کمیته رهایی زندانیان شورای عالی صلح، گفت که امروز حکومت افغانستان ۲۵۰ زندانی حزب اسلامی را از زندان پلچرخی و بگرام آزاد می‌کند.

آقای زاهد به رادیو آشنا گفت: “امروز در زندان پلچرخی برای شان مراسم داریم، اینها تماماً زندانیان سیاسی اند، جنایی نیستند”.

از سوی دیگر، حزب اسلامی گفت که حکومت، امروز آزادی ۲۶۹ زندانی را تعهد کرده بود؛ اما حکومت به تعهدش پابند نمانده است و برخلاف آن تمام زندانیان را آزاد نمی‌کند.

فضل‌غنی حق‌مل، یک عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی، گفت: “در شورای امنیت ملی توافق شده بود که ۲۶۹ زندانی را حکومت آزاد می‌کند؛ اما حکومت همیشه که تعهد کرده است به آن شمار زندانیان را آزاد نکرده است”.

پس از امضای موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی، این چهارمین بار است که حکومت به صورت جداگانه زندانیان حزب اسلامی را آزاد می‌کند.

حزب اسلامی گفته است که هنوز هم صدها زندانی این حزب در زندان‌های افغانستان هستند.

داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، هفتۀ گذشته در نشست خبری گفته بود که آزادی بدون قید و شرط این زندانیان به معنی پامال‌کردن عدالت است.

خانم سمر، گفته بود: “بدون قناعت قربانیان این درست نیست که هر کس آزاد شود، او هر کسی که باشد و از وی تحقیق نشود، اگر این طور باشد به نام صلح، عدالت را زیر پا کنیم، بدبختانه این کار سبب تأمین صلح دایمی شده نمی‌تواند”.

حکومت افغانستان پیش از در سه مرحله، ۱۴۹ زندانی حزب اسلامی را آزاد کرده است، در مرحلۀ اول ۵۳، در مرحله دوم ۱۸ و سومین دفعه، ۷۸ زندانی حزب اسلامی آزاد شده بودند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33962