آلمان برای گسترش روابط اقتصادی و امنیتی با افغانستان اعلام آمادگی کرد

سرپرست سفارت آلمان در کابل در دیدار با مشاور امینت ملی کشور گفته که آلمان علاقه مند توسعه همکاری های اقتصادی و امنیتی با افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور ، با توماس پیتر سرپرست سفارت آلمان در کابل روی روابط سیاسی و دیپلوماتیک میان هردو کشور صحبت نمود.

در نخست سفیر سرپرست آلمان مراتب تسلیت و همدردی اش را در مورد حادثه المناک تروریستی اخیر درکابل که منجر به شهادت کارمندان وزارت معادن وپترولیم گردید ابراز نمود.

آقای توماس پیتر از حکومت افغانستان سپاسگذاری نمود که در چهار چوب پلان امنیتی شهرکابل، برای تحکیم امنیت مناطق دیپلماتیک تدابیر خاصی را وارد پلان نموده است.

آقای پیترگفت که افغانستان برای مردم آلمان اهمیت خاصی دارد، ازهمین رو علاقمند توسعه همکاری های اقتصادی و امنیتی با این کشوراستند.

محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور از همکاری های مردم و دولت آلمان غرض پیشرفت سکتور اقتصادی و امنیتی افغانستان سپاسگذاری نمود و ماموریت قوای آلمانی را درکار آموزش و مشوره دهی درچهارچوب قوای ناتو مهم خواند.

آقای اتمر گفت که دیپلوماتان خارجی مقیم درافغانستان، مهمانان معزز مردم افغانستان استند و تامین امنیت و مصونیت آنان مسوولیت حکومت افغانستان است.

وی گفت که قوای امنیتی افغانستان برای تامین امنیت و مصونیت دیپلوماتان خارجی از هیچگونه سیع و تلاش دریغ نخواهند کرد.

هردو طرف درکنار تاکید روی تدوام و توسعه همکاری ها به سطح دولت ها، روی یک سلسله موضوعات دیگر مورد علاقه نیز صحبت کردند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=5304