اتحادیه اروپا ۳۶ میلیون یورو به افغانستان کمک می کند

سفیر اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ۳۶ میلیون یورو به منظور عملی شدن پروژه های متعدد برای بهبود تغییر اقلیم افغانستان به کشور کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ پیری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا، روز دو شنبه(۹، میزان) طی یک کنفرانس خبری به مناسبت “هفته دیپلوماسی اقلیم اتحادیه اروپا” گفت که ۳۶ میلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا به دولت افغانستان کمک میشود تا پروژهای متعدد در روستاها برای بهبود تغییر اقلیم عملی گردد.

وی افزود؛ ما مردم را در روستاها کمک می کنیم تا دیگر مهاجر نشوند و امروز اتحادیه ما تلاش می کند که زراعت افغانستان رشد و سیستم آبیاری معاری شود.

به گفته او، ۹ میلیون افغان برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده اند و باید کاندیداها تغییر اقلیم را در اولویت کار شان قرار دهند.

اتحادیه اروپا حاضر است تا دیپلومات های افغانستان را آموزش دهد که روی مسئله آب با ایران و پاکستان چطور گفتگو کنند.

مایدون گفت: از تغییر اقلیم مردم متاثیر میشوند و در کنفرانس جنوا که در رابطه به تغییر برگزار می گردد اتحادیه اروپا و رئیس جمهور غنی نیز در ان اشتراک می کنند و روی مسئله تغییر اقلیم صحبت خواهند کرد.

شاه زمان میوندی، رئیس اداره محیط زیست گفت: تغییر اقلیم تاثیر مستیم بر فقر و خشکسالی دارد و باید کارهای جدی در این راستا صورت گیرد، زیرا افغانستان با توجه به یک کشور سیلاب خیز، اقلیم آن در خطر مواجه است.

وی افزود؛ با گذشت هر روز تغییرات اقلیم افزایش پیدا می کند و مردم افغانستان که بیشتر مصروف زراعت هستند، از این ناحیه زیاد تر متاثیر خواهند شد.

میوند گفت که دولت افغانستان ۱۰۰ میلیون دالر برای تغییر اقلیم مصرف کرده است، بنابراین این اداره نقش کلیدی برای بهبود تغییر اقلیم افغانستان دارد و تلاش می کند که ۸۳ میلیون دالر خواهان کمک از کشورهای دوست و همکار باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=44767