احزاب سیاسی در افغانستان چگونه فعالیت می‌کنند؟

در جوامع دموکراتیک تشکیل احزاب، نهادهای مدنی، انجمن ها و شوراهای مردمی یک امر ضروری و در بسا موارد یک اصل پنداشته می شود. پس از سقوط حکومت طالبان و رویکار آمدن «حامد کرزی» احزاب و گروه های فراوانی با عناوین مختلف اعلام حضور کردند که گاه قابل تقدیر و هرازگاهی قابل تشویش بوده اند.

احزاب و نهاد ها که هدف و مرام آن خدمت به مردم، رفع هرگونه تبعیض، بی عدالتی و نابرابری است، در افغانستان چگونه فعالیت کرده اند؟

بر اساس قانون، احزاب باید حداقل در ۲۰ ولایت کشور نمایندگی فعال داشته باشند، از قوه خشونت کار نگیرند، تعصبات قومی، نژادی، مذهبی و سمتی را تحریک نکنند، امنیت عامه را برهم نزنند و غیره مواردی که در این نبشته گنجایش ندارد، اما آیا احزاب  در افغانستان توانسته اند این اصول را رعایت کنند و قانونی فعالیت نمایند؟

در پاسخ باید گفت که خیر!

اول؛ اکثر احزاب در افغانستان در ۲۰ ولایت نمایندگی ندارند که هیچ، بلکه دفتر مرکزی آن نیز انباشته از خاک و خاشاک بوده و فعالیتی در آن انجام نمی شود و فقط با آمد آمد انتخابات، تکه های کهنه بر فراز چوکی ها و میزها «مالانده» می شود تا نظر کاندید مورد نظر را جلب کند.

دوم؛ قوه خشونت به یکی از اصول حزب داری در افغانستان مبدل شده و همواره رهبران احزاب در سخنرانی های خود دانسته یا ندانسته از قوه خشونت کار میگیرند و باید گفت که خشونت یک امر ریشه‌ای در یک حزب است.

سوم؛ در زمان اشغال افغانستان توسط کشورهای بیرونی، احزابی تشکیل شد و اما با مشت واحد توانستند کشور را از اشغال بیگانگان پاک کنند، اما امروز اکثر احزاب به بلندگوی یک قوم تبدیل شده و ادعای فراقومی و فرا ملیتی یک موضوع «پوچ» محسوب می شود.

تعدادی از رهبران احزاب چه در محافل و مجالس و چه در رسانه ها به صراحت موضوعاتی که توأم با تعصبات و نفاق افگنی همراه است، بر زبان جاری می کنند که این خود سبب شده تا دیگر احزاب صدای مردم نباشد.

چهارم؛ امروزه هر حزب در افغانستان بدون محافظ به میان نمی آید، رهبران احزاب با چینش چندین محافظ و بادیگارد در محور خود، اکثر مواقع آرامش مردم را برهم زده و امنیت عامه را به خطر مواجه ساخته اند، ازدحام ترافیکی، اما محافظان رهبر، ترافیک را زیر مشت و لگد گرفت که «چرا سرک بسته است نمی بینی که فلان صاحب در موتر است».

نکات ذکر شده گوشه ای از فعالیت احزاب در افغانستان است که فقط پروژه ای عمل کرده و کارایی نداشته اند.

سخن آخر اینکه ناکارایی احزاب سیاسی در کشور سبب شده تا روند «دموکراسی» به شدت آسیب پذیر شود و به مشکلات و چالش ها افزوده شود.

علی افغان – خبرگزاری صنا

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 6 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=22960