ادامه انتقادهای احمد ولی مسعود از حکومت

رئیس نهاد وفاق ملی می گوید که تصویر مریض سیاست افغانستان، پس از برهنه شدن آن توسط رژیم آقای اشرف غنی، نسل امروز مان را قطعآ به این آگاهی رسانیده است که انتخاب خود را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «احمد ولی مسعود» رئیس وفاق ملی می گوید که تصویر مریض سیاست افغانستان، پس از برهنه شدن آن توسط رژیم آقای اشرف غنی، نسل امروز مان را قطعآ به این آگاهی رسانیده است که انتخاب خود را داشته باشند.

مسعود افزود: گره زدن سرنوشت ۳۰ میلیون انسان این سرزمین با ملاک های شخصی، گروهی، قشری، قوم و قبیلهٔ برای زعامت و رهبری کشور، ذهنیت بدوی، عقبگرد تاریخی، نفع کشی سیاسی، کمبود داعیه و هدفمندی، نبود استراتیژی و پایمال شدن حق الهی، طبیعی، انسانی و دیموکراتیک انسان قرن ۲۱ را بنمایش می گذارد.

وی تصریح کرد که این بینش سنتی طی ۱۷ سال گذشته با وجود حمایت های بی حساب جهانی، امروز افغانستان را دوباره به همان نقطهٔ صفری بحران رسانید و ثابت نمود که مغالطهٔ آگاهانه یا ناآگاهانهٔ سیاسی بیش نبوده است.

این چهره سیاسی می افزاید که نسخهٔ نجات افغانستان فقط از درون برنامه ها، میکانیزم ها، دیدگاه ها، گفتمان ها و ساختارها در قالب یک استراتیژی همگانی میگذرد، نه از مسیر بازار تیزی ها، پوپولیزم، ذایقه های شخصی، وابستگی، اشتهارات قومی و گروهی و قشری.

مسعود گفت: در انتخابات پیشرو، برای تشکیل دولت متعادل ملی، کاندید خود را، رأی خود را، انتخاب خود را، نظارت خود را، سرانجام نتیجه گیری و بررسی خود را خواهیم داشت.

اخبار مرتبط:

مسعود: اگر انتخابات به چالش کشیده شود طرح بدیل را روی دست میگیرم

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=46022