ادامه انتقادها از کمیسیون شکایات انتخاباتی/ اگر یک تفنگچه غیر قانونی داشتم، از سیاست کنار میروم

حذف نام ۳۵ کاندید احتمالی انتخابات ولسی جرگه از فهرست نهایی، صدای اعتراض آنان را یکبار دیگر بلند کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «فوزیه کوفی» نامزدی که نامش از فهرست حذف شده، می گوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی هیچ سندی پیرامون ادعایش ندارد.

نام کوفی که به اتهام ارتباط با گروه های مسلح از فهرست حذف شده، اما وی می گوید که حذف نامش یک تصمیم سیاسی است و کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی هیچ سندی در بارۀ پیوندش با گروه‌های مسلح غیرقانونی نشان نداده است.

وی تصریح کرد که اگر کمیسیون ثابت کند که حتی یک تفنگچه غیر قانونی داشته باشم، حاضرم از مردم معذرت خواسته و از صحنه سیاست کنار بروم.

این نامزد حذف شده، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی را به خواستن رشوه از همکارانش متهم می‌سازد و خواهان بررسی اتهام‌ها بر خودش از سوی یک کمیسیون بی طرف جهانی است.

این در حالیست که کمیسیون شکایات انتخابات نام های ۳۵ نامزد را از لیست نهایی حذف کرده است

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40203