استقرار صلح در افغانستان، اما چگونه؟

صلح یعنی خود و دیگران را در امن قرار دادن است، صلح کلمۀ مقدس و در محور عفت و مروت با در نظر داشت لطافت در گردش است و حتی با ضمن اینکه دروغ گفتن از نظر شریعت اسلام حرام بوده ولی اگر میان دو شخص، دو گروه و یا دو ملت صلح و آشتی باشد، به غرض دروغ گفتن جواز دارد. چون تمام خوشبختی ها در صلح و همزیستی وجود دارد و در فضای صلح و مفاهمه است که انسان‌ها می توانند بسوی توسعه و رشد علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گام بردارند.

امروزه مسأله صلح و همزیستی، یکی از بزرگترین مسائل جهان و مورد علاقه دولت‌ها و ملت‌ها بخصوص ملت افغانستان گردیده است و این ملت حدود چهار دهه می شود که با ادبیات صلح آشنایی چندانی ندارند و از تجارب جهانی در این زمینه کمتر آگاه هستند.

کلمه صلح برای افغان ها به مثابه یک رویا مبدل شده، ولی مردم افغانستان باید بپذیرند که بعضی عناصر عمده از قبیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک افغانستان، ساختار های قبیلوی و همچنان عوامل دیگری داخلی و خارجی سبب گردیده تا هیچ گاهی صلح و آرامش را احساس نکنیم.

گرچه ضرورت گفتگو و دست یابی به صلح در افغانستان تردید ناپذیر شده است و با وجود چنین مسایلی که پیرامون صلح جریان دارد، اینگونه به نظر می رسد که راه صلح بسیار سخت و دشوار می باشد، اما با نوشت این مقاله به منابع اساسی می‌پردازیم که برای استقرار صلح در افغانستان الزامی بوده و بتواند ما را برای رسیدن به یک صلح پایدار و دایمی و زندگی مسالمت آمیز با همکاری از سوی دولت و مردم افغانستان کمک نماید تا اینکه بتوانیم به توقف جنگ و خشونت نقطه پایان گذاشته و مبنای یک زندگی مسالمت آمیز را بنیان گذاریم.

بناءً آنچه که به دید من منابع الزامی برای آوردن استقرار صلح در کشور مفید واقع می‌شود چند مورد خاص است که به صورت فشرده به آن پرداخته می‌شود.

البته باید اشاره کرد که تغییر راه و رسم و شیوه های تثبیت شده در افغانستان بسیار دشوار، اما ناممکن نیست و اگر بخواهیم روی دیگر سکه فعلی کشور را ببینیم و تمرکز فکری و احساسی خود را از جنگ به صلح و از نفاق به وفاق برگردانیم، باید به موارد آتی توجه جدی نمایم.

۱: برای آوردن صلح به مردان تحصیل یافته، پاک، متخصص و آهنین، مردان وطن دوست، مردان غیور، مردانی که به پول و تطمع تن نمی دهند. به کسانی که وطن برایش حیثیت ناموس را دارد، به کسانی که مرگ و خون هر سرباز و افسر برایش مهمتر از ناموس باشد.

به کسانی که نوکر و مزدور و آغا برای کشورهای غربی و شرقی نباشد، به کسانی که دو رویه بازی نکند که هم در دولت آرگاه و بارگاه داشته باشند و هم در بین رهبری دشمنان افغانستان چه آن دشمنان داخلی و یا خارجی اند ضرورت الزامی است.

۲: از بین بردن ساختار های تبعیض قبیلوی و قومی و ایجاد اتحاد و اتفاق بین اقوام مختلف و داشتن فرهنگ منسجم.

۳: افزایش ارتش و هرگونه تقویت برای نهادهای امنیتی و استخباراتی در سرتاسر کشور.

۴: تامین عدالت، سپردن کار به اهل آن و مراعات نمودن اصل شایستگی.

۵: بلند بردن سطح آگاهی جامعه، سطح آگاهی و بینش سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان درحد پایین بوده که در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تاثیر سوء گذاشته است.

تجارب کشورهای جهان و تاریخ پیشرفت و ترقی ممالک دنیا به وضوح ثابت کرده، تا زمانی که زیربنای فکری جامعه درست پی‌ریزی نشود، نایل شدن به یک زندگی آرام و مرفه و رسیدن به صلح دایمی و سراسری ناممکن و تلاش برای پیشرفت و ترقی جامعه و کشور، امری بیهوده است.

۶: جلب حمایت مردم از صلح و حرکت های اجتماعی، یعنی برای اصلاح جامعه افغانی به یک تحرک اجتماعی نیاز است که به مردم جامعه فشار وارد کند تا برای یک دولت داری سالم کمک کنند. خارجی ها و داخلی ها همه به این عقیده اند که مشکل افغانستان از راه جنگ حل نمی شود، برای این بحران باید یک راه حل سیاسی پیدا شود.

۷: داشتن ارتباط نزدیک و مسالمت آمیز با کشورهای منطقه‌ای، که این امر به نوبه خود سبب تقویت کشور می شود.

۸: داشتن روابط خارجی با کشور های جهان و حفظ ، تقویت درست از روابط بین الملل کشور.

۹: استفاده درست از ارزش های دموکراتیک و آزادی بیان تا از این طریق مردم بتوانند درساختارهای سیاسی کشور سهم گرفته و از جهل و نادانی افکار عامه دور باشند.

بر مبنای موارد ذکر شده می توان به آرزوهای دیرینه مردم که عبارت از صلح است رسید. هیچگاه صلح در شرایط کنونی در افغانستان به زاری ، به عذر ، به سهل انگاری ، به دو دلی ، به پول دادن ، به مصلحت ، به تطمع مقام ها و رتبه ها ، به دساتیر و فرامین اشخاص و افراد ، به لاف و پتاق ،به ترساندن ها ، و بلاخره به اشخاص که همین حالا در راس قدرت اند در افغانستان هر گز نمی آید و هرگز میسر شده نمی تواند.

بناءً در اخیر می توان گفت که با توجه به نابسامانی های موجود چهاردهه در افغانستان در برابر بی عدالتی مبارزه نموده و به مشکلات در افغانستان نقطهء پایان بگذارد.

تابش تنویر ــ خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=35664