افشاگری جان کری: ایجاد حکومت وحدت ملی مفکوره غنی بود/ غنی در سیاست کم تجربه است

وزیر خارجه پیشین امریکا در کتاب خاطراتش می گوید که ایجاد حکومت وحدت ملی مفکوره غنی بود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «جان کری» وزیر خارجه پیشین امریکا در کتاب «ایوری دی ایز اکسترا» نوشته است که ایجاد حکومت وحدت ملی مفکوره اشرف غنی بود.

کری در کتاب خاطراتش که تازه نشر شده است، می‌نویسد که پس از جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی وی از اشرف غنی خواست که در تطبیق طرح ایجاد حکومت وحدت ملی با عبدالله عبدالله همکاری کند.

در بخشی از این کتاب چنین آمده است: «ما در گفت‌وگوهای مان به یک مرحله حساس نزدیک شده بودیم که ناگهان غنی، مفکوره ایجاد حکومت وحدت ملی را مطرح کرد. من همیشه فکر می‌کردم که وی از محبوبیت این مفکوره آگاه بود. سرانجام، من بر شانه غنی دست گذاشتم و گفتم: اشرف! تو رییس جمهور استی. عبدالله با تو، از بهر عملی کردن یک اجندای مشترک، کمک خواهد کرد؛ اما تو باید در انتقال واقعی قدرت به او راضی باشی و به وی، فرصت حکومت داری مشترک را بدهی؛ به خاطری که این کار به سود کشور است.»

جان کری در این کتاب، اشرف غنی را تکنوکرات، هوادار غرب و کم تجربه در سیاست می‌خواند؛ اما از عبدالله عبدالله، هم چون یک فرد آگاه از مسایل داخلی افغانستان و یک سیاست‌گر خوب یاد می‌کند.

در بخشی از کتاب آمده است: «غنی یک پشتون ملی‌گرای هوادار غرب‌ بود که از زبانش، حرف‌های تنکوکراتیک شنیده می‌شد. او بیشتر کارش را در امریکا و در بانک جهانی انجام داده بود و با سیاست‌گران منطقه، از بهر ایجاد یک تفاهم، مشکل داشت. وی افکار فوق‌العاده‌یی داشت؛ اما در سیاست تجربه‌ اندکی داشت و گاه‌گاهی در واکنش‌هایش افراط می‌کرد.»

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=42986