افغانستان؛ کشور خونین برای خبرنگاران/ شعارهای دولت برای حمایت از خبرنگاران عملی نشد

خبرنگار فعال افغان با نگرانی از وضعیت خبرنگاران در افغانستان می گوید که وضعیت خبرنگاران در افغانستان که یکی از ۲۰ کشور خونین درخصوص خبرنگاران است٬ روز به روز در حال بدتر شدن است. 

به گزارش خبرگزاری صنا؛ افغانستان کشوری که دردهای فراوانی را در خود گنجانیده و همواره از مردم قربانی میگیرد. این دردها توأم با خشونت٬ قتل و نابسامانی ها همراه است.

خبرنگاران؛ قشری که همیشه برای اطلاع رسانی تلاش کرده و در دشوارترین شرایط و در خطوط مقدم جنگ کوشیده اند تا مردم را از حقایق روز آگاه کنند.

بی مهری های روز افزون دولت نسبت به خبرنگاران سبب شده تا همه روز آمار خشونت علیه این قشر تأثیرگذار گراف بالای به خود بگیرد.

«سید رضا حسینی» خبرنگاری که فراز و فرودهای فراوانی را در طول فعالیت های رسانه ای خود پیموده است٬ در گفتگو با خبرگزاری صنا گفت: وضعیت خبرنگاران در افغانستان که یکی از ۲۰ کشور خونین درخصوص خبرنگاران است٬ روز به روز در حال بدتر شدن است.

حسینی افزود: با آنکه قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رئیس جمهور هم توشیح شده٬ اما نوع برخورد با جامعه رسانه‌ای کشور به هیچ وجه درست ،سالم و منطقی نبوده است.

وی تصریح کرد: خبرنگاران برای اینکه دسترسی کامل و جامع به اطلاعات داشته باشند٬ همواره با مشکلات زیادی مواجه‌اند و جامعه سنتی و عقب مانده افغانستان، تبعیض و مسائل قومی و نژادی باعث ایجاد خلل و وقفه در کار رسانه‌‌ها و مخصوصأ خبرنگاران افغانستان شده است.

خبرنگار افغان با بیان اینکه شعارهای دولت برای دسترسی به اطلاعات روی کاغذ باقی ماند٬ اظهار داشت: با آنکه قانون همگانی دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت توشیح شده و به ادارات دولتی هم وظیفه سپرده شده که با رسانه‌ها همکاری تنگاتنگی داشته باشند٬ اما در عمل چیزی برای تغییر وجود ندارد.

به گفته حسینی هنوزهم با خبرنگاران رسانه‌ها با تبعیض رفتار می شود و چند دستگی میان دادن اطلاعات وجود دارد.

سید رضا حسینی گفت: به نظر می رسد مقامات حکومتی به تک تک خبرنگاران از روی رسانه‌ای که در آن مشغول به کاراند نگاه می کنند و ساده تر باید گفت که دید حکومت به خبرنگاران بسیارغیراصولی و عامیانه است و یکسان نمی باشد.

حسینی با انتقاد از عملکرد حکومتی ها افزود: حکومتی ها در اکثر موارد حتا به تلفن ضروری بسیاری از رسانه‌ها جواب نمی دهند، اما همزمان شخص مورد نیاز خبرنگاران شخصا به برنامه زنده تنها یک رسانه خاص و به قول معروف نورچشمی شرکت می کند و این یعنی تبعیض آشکار.

وی در ادامه تصریح کرد: به نظرمن تنها نباید به دنبال عامل بود٬ عامل خشونت به تنهایی نمی تواند باعث ایجاد خشونت شود و با تأسف باید گفت چیزی که خشونت علیه خبرنگاران را شدت می بخشد٬ حمایت از خشونت و بی توجهی به حل آن است.

خبرنگار افغانستانی گفت: مقامات حکومتی، افراد مسلح غیر مسئول و طالبان، مسئولان درجه یک خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان بوده و هستند.

سید رضا حسینی افزود: بر اساس آمارهای موجود طی سه سال حکومت وحدت ملی، بیش از ۶۰۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته که این آمارها نشان دهنده بی توجهی دولت در حفظ و حمایت از ارزشهای آزادی بیان و پوشالی بودن شعارهای آنان در جهت حمایت از خبرنگاران است.

حسینی با اشاره به خواست های خبرنگاران از دولت تصریح کرد: تقاضای خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها از دولت واضح و مبرهن است٬ حرف اول و آخر رسانه‌ها و خبرنگاران این است که دولت باید نگاه تبعیض‌آمیز خود به رسانه‌ها را تغییر دهد و باید ابتدا به آنچه که دم از حقوق رسانه‌ها و آزادی بیان می زند باور داشته باشد و سپس به آن عمل کند.

وی اظهار داشت: سخنگویان وزارت خانه‌ها و ادارات نباید در دادن اطلاعات به خبرنگاران، میان آنها تفکیک و تبعیض قائل شوند. اگر خبرنگاری از رسانه x با فلان سخنگویی تماس گرفت همان را باید به او بگویند که به رسانه y گفته‌اند.

فعال رسانه ای کشور با بیان اینکه رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، چشم و چراغ مردم هستند٬ گفت: دولت باید تمامی شرایط و سهولت‌های ممکن را برای آزادی بیان و ترویج آن به رسانه‌ها مهیا سازند.

سید رضا حسینی در پایان سخنان خود افزود: شعاری که دولت در قبال آزادی بیان دائمأ سرمی دهد باید درعمل آن را ثابت بسازد و نیز از ملت هم تقاضا دارم که پشتیبان رسانه‌ها باشند و با آنان همکاری و تعامل کنند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27043