افغانستان خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری صنا,  آقای غنی رئیس جمهور کشور در حاشیه نشست “پروسه کابل” با احمد یلدز معین وزارت امور خارجه ترکیه، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، احمد یلدز مراتب تسلیت و همدردی خویش را بخاطر حوادث اخیر تروریستی در کشور به نمایندگی از حکومت و مردم ترکیه، به آقای غنی و مردم افغانستان ابراز کرد.

وی برگزاری نشست پروسه کابل را برای افغانستان، منطقه و جهان مهم خواند و آنرا برای برقراری صلح یک آغاز خوب دانست و به نمایندگی از کشورش حمایت خویش را از آن ابراز کرد و از همکاری در این عرصه اطمینان داد.

در همین حال محمد اشرف غنی از ابراز تسلیت و اشتراک آقای یلدز در نشست پروسه کابل تشکری کرد و نقش ترکیه را در زمینه تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه مهم خواند.

آقای غنی، گروه های تروریستی را برای منطقه یک خطر و تهدید بزرگ دانست و بر همکاری مشترک در راستای دفع این تهدید تاکید کرد.

رییس جمهور با اشاره به همکاری های منطقوی میان کشورها، گفت که ترکمنستان، ازبکستان و ایران از طریق خط آهن با هم وصل شده اند و بزودی افغانستان با افتتاح راه لاجورد از طریق ترکمنستان و آذربایجان با ترکیه وصل خواهد شد که این مسئله باعث توسعه اقتصادی و تجارتی منطقه می گردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2125