افغانستان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران

رئیس جمهور غنی اعلام کرد که فرصت‌های فراوان سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش‌های انرژی، تولید وسایل الکترونیک برای سکتور انرژی، مخابرات، فایبر نوری، پروسس و بسته‌بندی تولیدات زراعتی و ایجاد سردخانه‌ها، تولید سمنت، نساجی و سکتور صحت در افغانستان موجود می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ رئیس جمهور غنی در دیدار با معین وزارت اقتصاد ترکیه ضمن تأکید برگسترش بیشتر روابط به خصوص در عرصۀ تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت که ترکیه تجارب موفق در این زمینه‌ها دارد و می‎تواند در توسعه بیشتر روابط دو کشور مفید واقع شود.

غنی افزود که فرصت‌های فراوان سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش‌های انرژی، تولید وسایل الکترونیک برای سکتور انرژی، مخابرات، فایبر نوری، پروسس و بسته‌بندی تولیدات زراعتی و ایجاد سردخانه‌ها، تولید سمنت، نساجی و سکتور صحت در افغانستان موجود می‌باشد.

رئیس‌جمهورغنی خاطرنشان کرد که حکومت افغانستان سهولت‌های لازم را بخاطر تشویق سرمایه‌گذاران براساس پالیسی‌های موجود دراین بخش فراهم می‌سازد و آماده است تا زمینه را برای استفاده از زون اقتصادی آماده کند.

وی علاوه کرد که ما علاقمند سرمایه‌گذاری و مشارکت سکتور عامه و خصوصی هستیم و شرکت‌های ترک و افغان دراین عرصه می‌توانند مشترکاً فعالیت‌های موثر داشته باشند. وی تجارب ترکیه در عرصه سکتور زیربنا و ترانسپورت و نیز سرمایه گذاری دراین بخش را مهم و موثر خواند.

در همین حال معین وزارت اقتصاد ترکیه با ابراز خرسندی از سفرش به کابل، گفت که ما با برخی اعضای کابینه دولت افغانستان و سکتور خصوصی دیدارهای خواهیم‌داشت تا راه‌های بهتر سرمایه‌گذاری را مشترکاً جستجوی نماییم.

وی افزود که روی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری که مطرح‌شد غور می‌کنیم و سکتور خصوصی ترکیه آماده‌است تا در عرصه‌های مختلف در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27604