امروز؛ آخرین مهلت نامزدان برای مبارزات انتخاباتی

طبق تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات، امروز آخرین روز رقابت‎های انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه است.

به گزارش خبرگزاری صنا، کمیسیون مستقل انتخابات از همه نامزدان می‎خواهد که پس از ساعت ۱۲:۰۰ امشب که براساس تقویم انتخاباتی آخرین مهلت مبارزات انتخاباتی است، دست به کمپاین نزنند و بگذارند تا مردم در ۴۸ ساعت آینده که اصطلاحاً “دوره سکوت” نامیده می‎شود، با خاطر آرام تصمیم بگیرند.

نزدیک به ۲۵۰۰ تن برای حضور در مجلس نماینده گان خود را نامزد ساخته اند و در مدت ۱۸ روز گذشته تا جایی که توانستند مبارزات انتخاباتی راه اندازی کردند.

با این حال، بعد از ساعت ۱۲ امشب به اساس تقویم تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، هیچ نامزدی حق تبلیغ و یا مبارزات انتخاباتی را ندارد.

انتخابات ولسی جرگه تا کم‎تر از سه روز دیگر، به استثنای ولایت غزنی، در سراسر کشور برگزار می‎شود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=46243