امروز نه میدان جنگ متعلق به افغانستان است، نه میدان صلح

چهره سیاسی کشور اعلام کرد که امروز نه میدان جنگ متعلق به افغانستان است، نه میدان صلح، نه میدان اقتصاد و امنیت و هیچ میدانی مربوط ما نمی شوند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «احمد ولی مسعود» آگاه سیاسی می گوید که اعلام استرداد استقلال افغانستان از انگلستان، جهاد برحق مردم در مقابل تجاوز قشون سرخ و مقاومت ملی بر ضد تروریزم را در جهت حفظ بقاء ملی کشور گرامی میداریم.

مسعود افزود که رویهم رفته افغانستان امروز، میدان رقابت ها و بازی های بسیار بسیار بزرگتر از دیروز با ابزار خشن و مرگبار تروریزم، در گرو سیاست افراطی مذهبی طالبانی ـ افراطی قومی حکومتی و منافع استراتیژیک بازیگران سخت گیرمانده و هرروز مردم و ارزش های کشور قربانی می شوند و از بین میروند.

به باور وی، امروز نه میدان جنگ متعلق به افغانستان است، نه میدان صلح، نه میدان اقتصاد و امنیت و هیچ میدانی مربوط ما نمیشوند.

چهره سیاسی تصریح کرد که در چنین وضعیت، چگونه می شود با عبرت از ارزشها و آموزه های تاریخی، در مقابل این همه بحران های چارسو که دامنگیر همهٔ مان شده اند، حد اقل بقاء ملی کشور را حفظ کرد؟

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=41021