امریکا از پیگرد جدی اتهامات وارده بر جنرال دوستم حمایت کرد/امریکا در پی حذف مخالفین است؟

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان از پیگرد جدی اتهامات وارده از سوی احمد ایشچی بر عبدالرشید دوستم معاون ریاست جمهوری حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ هوگو لارنس، سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل، ادعا کرد که کشورش مانند جامعۀ جهانی و مردم افغانستان از پیگرد این قضیه و اقدامات احتمالی عدلی در این خصوص پشتیبانی می‌کند.

آقای لارنس اتهامات وارده بر جنرال دوستم به شمول ضرب و شتم و تجاوز جنسی را نهایت جدی توصیف کرد و گفت که این قضیه مستلزم بررسی جدی از سوی لوی سارنوالی و سایر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان می‌باشد.

او حکومت افغانستان را ترغیب کرد که در پیگیری این موضوع زیر فشار سیاسی، زانو خم نکند.

احمد ایشچی یکی از چهره های شناخته شدۀ اوزبیک در شمال افغانستان، در ماه قوس سال گذشتۀ خورشیدی مدعی شد که عبدالرشید دوستم، معاون ریاست جمهوری افغانستان او را در میدان مسابقۀ بزکشی در شبرغان در برابر چشمان صدها نفر لت و کوب کرد و سپس وی را زندانی ساخت.

سرپرست سفارت ایالات متحده مدعی شد که تحقیقات جاری در پیوند با قضیۀ جنرال دوستم و احمد ایشچی، ارادۀ حکومت وحدت ملی را در تنفیذ قانون برجسته می‌سازد و به جهانیان پیام می دهد که هیچ کسی در افغانستان بالاتر از قانون نیست.

تا کنون آقای دوستم در پیوند با اظهارات سرپرست سفارت امریکا در کابل، ابراز نظری نکرده است، اما پیش از این دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان ادعاهای آقای ایشچی را رد کرده و آن را عمل تخریبکارانۀ سیاسی عنوان کرده بود.

آگاهان سیاسی مطرح شدن قضیه ایشچی و جنرال دوستم را در سطح کلان کشور به دلیل رقابت های قومی و سیاسی مهم می دانند و معتقد می باشند حکومت اشرف غنی به کمک امریکا در حال حذف چهرهای با نفوذ اقوام و جریانات سیاسی مستقل جهادی کشور به دلیل مخالفت با حضور امریکا در افغانستان می باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4210