امنیت ؛ مهمترین درخواست بزرگان هرات در دیدار با سرور دانش

شماری از بزرگان و فرهنگیان ولایت هرات قبل از ظهر امروز شنبه ۱ میزان ۱۳۹۶، با  سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرده و مطالبات مردم آن ولایت را دربخش های مختلف، با وی درمیان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صنا ، در این دیدار ، حاضرین خواسته های مردم ولایت هرات را درباب تامین امنیت، بخصوص تامین امنیت مساجد و تکایا، انکشاف و توسعه متوازن، تامین مشارکت ملی در ساختار ادارات دولتی و محلی هرات، تعدیل واحدهای اداری و سایر موارد، مطرح کردند.

به گفته دیدار کنندگان، مردم هرات از عدم تامین مشارکت ملی در ساختار ادارات دولتی هرات در مرکز و ولسوالی های آن ولایت به شدت رنج می برند و انتظار دارند که هیات رهبری حکومت اقدامات سازنده و قناعت بخشی را در این راستا، انجام دهند.

بزرگان هرات، تعدیل برخی از واحدهای اداری و افزایش تعداد سر بازان پولیس محلی در ولسوالی های نا امن هرات را یک ضرورت جدی خوانده و در خصوص نحوه شامل شدن مساجد و تکایای هرات در پالیسی تامین امنیت مراکز دینی نیز ابراز نارضایتی کردند.

استاد دانش معاون ریاست جمهوری حضور اقوام مختلف کشور آن ولایت را نمونه ای از تمثیل وحدت ملی به لحاظ ساختار اجتماعی و مردمی خوانده گفت: تساهل، مدارا و دیگر پذیری در حوزه های مختلف به خصوص در حوزه دینی و مذهبی بیش از هر امری دیگری، بر تقویت مناسبات اجتماعی، وحدت وهمدلی بین شهروندان ساکن هرات می افزاید.

معاون رئیس جمهور در همین جلسه طی تماس تلفونی با والی ولایت هرات از روند تطبیق پالیسی امنیتی مراکز دینی در آن ولایت به خصوص مساجد و تکایای اهل تشیع توضیح خواسته و به وی هدایت داد که در تطبیق این پالیسی و تامین امنیت مساجد و تکایا، به اماکن مذهبیِ که بیشتر در معرض تهدید قرار دارد، توجه نماید.

والی هرات به معاون رئیس جمهور اطمینان داد که تلاش می کند روند تطبیق پالیسی تأمین امنیت مراکز دینی را در هماهنگی با نمایندگان مساجد و تکایا تطبیق کرده و به مراکزی که دارای اولویت بیشتر هست، توجه جدی نماید.

استاد دانش در مورد مطالبه مردم هرات در زمینه تامین مشارکت ملی، در ساختار ادارات محلی هرات نیز گفت که رسیدگی به این مطالبه حق مردم است و حکومت درپی آن است که با تامین شفافیت در روند استخدام کار کنان خدمات ملکی از طریق مشارکت در پروسه های داوطلبی این خواست و مطالبه قانونی مردم را تامین کند.

معاون رئیس جمهور در پاسخ به در خواست دیدار کنندگان مبنی بر افزایش سربازان پولیس محلی در ولسوالی های نا امن هرات نیز گفت که این مطالبه و سایر خواسته های آنان را از طریق ارگان های مسئول دنبال می کند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 1 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=8780