بازداشت ۸ تروریست داعشی در شهر کابل

ریاست عمومی امنیت ملی کشور اعلام کرده است که ماموران این اداره، ۸ عضو گروه تروریستی داعش را در کابل بازداشت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده که این تروریستان مسوولیت جلب و جذب جوانان و سازماندهی حملات تروریستی را به عهده داشتند.

در خبرنامه آمده:”نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی با استفاده از اطلاعات طی عملیات های جداگانه ۸ تن از اعضای گروه تروریستی داعش را که مصروف جلب و جذب جوانان و سازماندهی حملات تروریستی بودند، بازداشت نموده است”.

خبرنامه افزوده:”بازداشت شدگان هر یک، انجنیر جاوید، عزیزالله، بلال، صدیق الله، قدرت‌الله، داکتر اکرام الله، محب‌الله و ولی احمد اعتراف نموده اند، که مدت ها قبل به گروه تروریستی داعش جذب گردیده بودند”.

ریاست عمومی امنیت ملی کشور گفته که اعضای این گروه همچنان درگردآوری و فراهم ساختن زمینه جمع آوری پول به نام اعمار مساجد و مدارس برا ی گروه تروریستی داعش نقش داشتند و در ضمن این گروه نقش برجسته‌ای در انتقال افراد آن گروه به ولایت ننگرهار، جابجا نمودن ماین، ترور افراد، انتقال مواد انفجاریه به اهداف مورد نظر با گروه داعش داشته است.

گفتنی است که چندی پیش نیز ریاست عمومی امنیت ملی کشور از کشف بزرگترین مخفیگاه گروه تروریستی داعش در شهر کابل خبر داده بود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21065