بررسی وضعیت امنیتی قندوز/ قندوز امن است

یک هیئت حکومتی برای بررسی وضعیت امنیتی ولایت قندوز به این ولایت سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ قندوز یکی از ولایت های نا امن افغانستان بوده که چندین بار توسط مخالفان دولت سقوط کرده٬ و اکنون به منظور بررسی وضعیت امنیتی این ولایت٬ هیئت حکومتی به این ولایت سفر کرده است.

«حشمت الله رحیمی عرضبیگی» معاون و سرپرست ولایت قندوز در مورد وضعیت امنیتی قندوز گفت که امنیت قندوز نسبت به گذشته بهتر شده، در حالیکه چندی پیش شهر قندوز زیر تهدید طالبان قرار داشت اما امروز مخالفین به دورترین نقاظ این ولایت رانده شده اند.

رحیمی عرضبیگی افزود که ما از تلاش نیروهای امنیتی خرسند هستیم و ایشان را در تامین امنیت موفق میدانیم و مردم قندوز با وجود اینکه در جنگ های اخیر متضرر شدند با آن هم از حکومت محلی حمایت می نمایند و با ما همکار می باشند.
در همین حال «امیرشاه سادات» رئیس امنیت قندوز گفت که ما نیروهای امنیتی متعهد به تأمین امنیت شهروندان کشور هستیم و نهایت کوشش کردیم تا مردم قندوز در صلح و امنیت زندگی کنند و تا جای موفق بودیم و از طرف دیگر در میان نیروهای امنیتی هماهنگی بسیار خوبی وجود دارد که این امر باعث شد تا طالبان را از حومه های شهر دور برآنیم.
در همین حال «ابوالحسن یاسر» مشاور رئیس جمهور در امور نظامی و رئیس هیئت٬ در رابطه به موضوع صحبت نموده از کارکرد و فعالیت نیروهای امنیتی در جنگهای اخیر قندوز استقبال کرد.

یاسر تصریح کرد که حکومت مرکزی برنامه های خوب امنیتی را در سال آینده روی دست دارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18307