بیگ زاد: نگذارید کشورهای استعمارگر به اهداف شوم شان در افغانستان دست پیدا کنند

والی بدخشان می گوید که ملت بزرگ افغانستان برای اتحاد، اتفاق، هم‌دیگر پذیری و تأمین امنیت بسیج شوند و اجازه ندهند که کشورهای استعمارگر به اهداف شوم شان دراین کشور دست پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «احمد فبصل بیگ زاد» والی بدخشان در مراسم هفتمین سالیاد شهادت برهان الدین ربانی، مردم را به یک دیگر پذیری دعوت کرده و تأکید نمود که ملت بزرگ افغانستان برای اتحاد، اتفاق، هم‌دیگر پذیری و تأمین امنیت بسیج شوند و اجازه ندهند که کشورهای استعمارگر به اهداف شوم شان دراین کشور دست پیدا کنند.

بیگ زاد دراین مراسم، از تمام مردم بدخشان خواست که با حمایت قاطع ازحکومت و نیروهای امنیتی درپیش‌برد حکومت داری محلی و تأمین امنیت نقش برازنده داشته باشند و به دشمنان این سرزمین اجازه ندهند که با اعمال ناشایسته‌شان آرامش مردم را برهم بزنند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43830