حمله افراد ناشناس بالای احمد ولی هوتک

احمد ولی هوتک، رزمی کار افغان مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صنا؛ شب گذشته «احمدولی هوتک» یکی از قهرمانان ورزش کشور از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفته و به شدت لت و کوب شده است. هوتک از نواحی شکم و سر زخم برداشته است. اخبار مرتبط: پیروزی مبارز و … ادامه خواندن حمله افراد ناشناس بالای احمد ولی هوتک