دشمنان خواب اشغال شهر غزنی را به سر میپروراندند، اما موفق نشدند

وزیر داخله می گوید که تروریستان همواره با استفاده از اماکن مردم و تاسیسات ملکی، دست به تخریب منازل و دارایی های عامه میزنند که این عمل آنان در مغایرت به تمام اصول و قوانین بشری میباشد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «ویس احمد برمک» وزیر امور داخله در دیدار با معاون سفیر بریتانیا در کابل گفت: با وجودیکه دشمنان مردم افغانستان خواب اشغال شهر غزنی را به سر میپروراندند، با متقبل شدن تلفات سنگین توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از شهر رانده شدند.

وزیر امورداخله اظهار داشت که تروریستان همواره با استفاده از اماکن مردم و تاسیسات ملکی، دست به تخریب منازل و دارایی های عامه میزنند که این عمل آنان در مغایرت به تمام اصول و قوانین بشری میباشد.

برمک از پیشرفت ها در زمینه ثبت و بایومتریک نیروهای پولیس یاد آوری کرد و گفت که روند بایومتریک در مرحله نهایی قرار داشته و به زودی این روند تکمیل میگردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40897