سرپل امنیت نسبی خود را از دست داده است/ انتخابات را با فیرهای هاوان پذیرا بودیم

شماری از باشندگان ولایت سرپل می گویند که این ولایت امنیت نسبی خود را از دست داده و ما همه روزه شاهد یک رویداد جدید هستیم.

آنان در صحبت با خبرگزاری صنا؛ تأکید می کنند که نبود امنیت در این ولایت خیلی ها نگران کننده بوده و از دولت مرکزی خواهانیم که توجه جدی خود در این ولایت ملزوم بدارد.

طالبان در سرپل سربازگیری می کنند

«حمیدالله وحدت» یک تن از باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به صنا می گوید: در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل طالبان حضور فزیکی دارندو همه روزه در این ولسوالی مصروف سربازگیری هستند.

وحدت افزود که حضور طالبان در این ولسوالی باعث شده است تا اطفال از درس و مدرسه و اکثریت باشندگان از کار و امورات زنده گی باز بمانند.

این جوان ۲۱ساله سرپلی که از ظلم طالبان و جفای مسئولین حکومتی خسته شده است، گفت: ما بارها تقاضای کمک از مسئولین دولتی ولایت سرپل داشتیم ولی هیچ کس به صدای ما لبیک نگفت.

هشدار از سقوط ولایت سرپل

در همین حال «محمد نوید حسینی» دیگر باشنده سرپل می گوید: ولایت سرپل امنیت نسبی که در اوایل داشت، از دست داده است و امکان ۶۰ درصدی میرود که این ولایت به دست طالبان سقوط کند.

حسینی افزود: ما پروسه ای انتخابات را با فیرهای هاوان پذیرا بودیم و در اکثریت مناطق این ولایت مثل کوهستانات، بغاو و میرزاولنگ انتخابات برگزار نشد، ولی در شهرهای که برگزار شده بود ما با فیرهای هاوان این پروسه ای ملی را پذیرا بودیم.

زنان در سرپل آزادانه گشت و گذار نمی توانند

«فریده ناصری» فعال مدنی سرپل می گوید: عدم امنیت در این ولایت باعث شده است تا آن زندگی نسبتاً آرام و دور از دغدغه های امنیتی را از دست دهیم.

ناصری افزود: بانوان به طور آزادانه در این ولایت گشت وگذار نمی توانند و من خواستی از دولت ندارم دولت که احساس نداشته باشد لایق خواست من نیست.

این در حالیست که فرمانده پولیس سرپل در صحبت با خبرگزاری صنا، از امنیت کامل در این ولایت اطمینان می دهد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 7 = 3

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=47018