آغاز اصلاحات اساسی در کادر پولیس کابل

وزارت امور داخله، اعلام کرد: به منظور تامین بهتر امنیت پایتخت ، اصلاحات اساسی را در کادرهای امنیتی کابل و ولسوالی های آن آغاز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صنا ، نجیب دانش؛ سخنگوی وزارت داخله هدف این وزارت از آوردن اصلاحات در ادارۀ پولیس کابل را جایگزینی افراد جدید به منظور تامین بهتر امنیت و کارکرد موثر تر عنوان کرد.

وی افزود: تا اکنون بیش از صد افسر وزارت امور داخله از کابل به ولایت‌ها تبدیل شده‌اند و به گفتۀ او، این روند ادامه خواهد داشت.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که آوردن این تغییرات باید شفاف باشد.

به نقل از طلوع نیوز ، شکیبا هاشمی،عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان، گفت: «تجربه‌های تلخ نشان داده اند افرادی که ناکارا بودند به جای این که از وظیفه برکنار شوند ، به ولایت ها منتقل شدند که کارنامه های آنان سبب شد که وضعیت امنیتی همان ولایت نیز خرابتر شود.»

از سوی دیگر، آگاهان نظامی می‌گویند که اگر این افسران در کارهای شان غفلت کرده اند، فرستادن آنان به ولایت های دیگر بهبودی در امنیت این ولایت ها نخواهد آورد.

موسی اکبر، آگاه امور نظامی، گفت: «هرکجایی که یک شخص نظامی گماشته می شود باید کم از کم برای سه سال در آن ساحه بماند تا موثریت و آشنایی بهتر به همان منطقه داشته باشند به ویژه در بخش پولیس.»

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4577