ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی ارگو بدخشان کشته شد

عکس آرشیف

قول اردوی ۲۰۹شاهین با نشر خبرنامه‌ای از کشته شدن ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان خبر می‌دهد.

در خبرنامه ارسالی این قول اردو به خبرگزاری صنا نگاشته شده است که نیروهای امنیتی توانسته اند، قاری بسم الله ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی ارگو همراه با دو تن از افرادش را کشته و چهار تن دیگر آنان را مجروح بسازند.

این خبرنامه میافزاید که در نتیجه عملیات تصفیوی خنجر(۱۸) نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی ارگو مناطق ده دهی، ایشان ها، درخان، تاجکها، چشمه حصار و بخت شاه از وجود جنگجویان طالب پاکسازی گردیده است.

مناطق نامبرده از چندی بدینسو در کنترول طالبان وهمه روزه فعالیت فزیکی داشتند.

ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی ارگو بدخشان کشته شد کشته شدن ولسوال نام‌نهاد طالبان ولسوالی ارگو ولایت بدخشان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 4

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=46666