پولیس کابل از تدابیر ویژه امنیتی در روزهای عید قربان خبر داد

پولیس کابل اعلام کرد که تدابیر ویژه امنیتی در روزهای عید سعید قربان از سوی منسوبین قومندانی زون ۱۰۱ آسمایی کابل اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ فرماندهی پولیس کابل اعلام کرد که پولیس همواره در تلاش بوده تا برای مردم خدمت نموده و تأمین امنیت نمایند و این جزء از مسئولیت و وظایف روتین و روزمره شان است .

پولیس کابل می افزاید که به خاطر روزهای عید تدابیر ویژه را در هماهنگی با دیگر نهاد های امنیتی اتخاذ نموده است و به تمامی حوزات امنیتی و منسوبین دستور داده شده تا بیشتر از قبل برای تأمین امنیت میله جاها . بازار و تمامی شهر تلاش نمایند، برعلاوه پرسونل امنی کارمندان بیشتر کشفی و جنایی در تمام نقاط کابل موظف شده اند تا در مناطق تحت پوشش شان به گونه خوب و بهتر وظیفه انجام دهند.

رهبری پولیس کابل از تمامی خانواده ها و شهروندان می خواهد تا در راستای تأمین امنیت با پولیس همکار باشند و در صورت ضرورت به شماره ۱۰۰ پولیس کابل در تماس شوند و یا به نزدیکترین پوسته امنیتی پولیس اطلاع دهند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40984