کمره های امنیتی شهر کابل مجهز می‌شود

دولت آسترالیا می‌خواهد سیستم کمره‌های امنیتی را در شهر کابل مجهز بسازد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در نشستی‌که در وزارت امور داخله دایر گردید، دولت آسترالیا متعهد گردید که برای جلوگیری از جرایم و تهدیدات امنیتی سیستم کمره‌های امنیتی را در شهر کابل به شکل معیاری فعال نماید.

لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله، از همکاری‌های دولت دوست آسترالیا که دولت افغانستان را در بخشهای مختلف مخصوصاً در بخش امنیتی همکاری می‌کند سپاسگذاری نموده بر ادامه این همکاری‌ها تاکید نمود.

معاون اول وزارت امور داخله تامین امنیت هر چه بیشتر را در سطح کشور از وظایف اساسی پولیس عنوان نموده گفت: نصب کمره‌های امنیتی در شهرکابل میتواند که سطح جرایم را کاهش داده، و پولیس را کمک می‌کند تا از وقوع جرایم جلوگیری نماید.

معاون سفیر آسترالیا بر تعهد کشورش با دولت افغانستان تاکید کرده گفت: آسترالیا با مناسبات خوبی که با دولت افغانستان دارد، علاقه مند همکاری‌های بیشتر در بخش‌های مختلف با دولت افغانستان می‌باشد.

قابل ذکر است که در این جلسه در مورد ساخت تعمیر معیاری و اساسی برای فرماندهی زون ۱۰۱ آسمایی کابل نیز بحث گردیده تصمیم برآن شد تا طرح پلان و نیازهای آنرا به جلسات بعدی ارایه نمایند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=34601