ایجاد کمیسیون همکاری امنیتی و اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان

افغانستان و ازبکستان کمیسیون های را به منظور تقویت همکاری های امنیتی و اقتصادی دو جانبه ایجاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان و داکتر همایون قیومی مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی با عبدالعزیزکامل اف وزیر امور خارجه ازبکستان در تاشکند پایتخت آنکشور ضمن دیدار روی بهبود و توسعه همکاری های اقتصادی و امنیتی میان دو کشور صحبت کردند.

وزیر امورخارجه ازبکستان همکاری های اقتصادی را برای بهبود و توسعه همکاری های دوجانبه مهم خواند و گفت که دولت ازبکستان آماده است تا با تداوم همکاری های گذشته باب همکاری های تازه را نیز میان دوکشور بگشاید.

آقای کامل اف گفت که ثبات در افغانستان برای ثبات و پیشرفت اقتصادی در منطقه بسیار مهم است، وی گفت که تداوم و پیشرفت ها در همکاری های امنیتی در کار سرکوب و محو نمودن هراس افگنان نقش اساسی دارد.

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور گفت که هراس افگنی به یک معضل جدی در منطقه مبدل شده است و برای جلوگیری آن بر مبارزه مشترک و همکاری های دوامدار تاکید کرد.

در این دیدار افغانستان و ازبکستان در مورد مشخص ساختن اولویت ها برای اقدامات مشترک باهم اتفاق نظر داشتند، آقاى اتمر هراس افگنی ، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را پدیده های دانست که باید مقامات افغان و ازبک در برابر آنها اقدامات عاجل را انجام دهند.

دراین دیدار به هدف توسعه و بهبود روابط امنیتی و اقتصادی میان هردو کشور، کمیسیون امنیتی از جانب افغانستان به ریاست محمدحنیف اتمر و کمیسیون اقتصادی به ریاست داکتر محمد همایون قیومی ایجاد شد.

کمیسیون های گماشته شده از سوی هردو کشور برنامه های را برای بهبود همکاری های امنیتی و اقتصادی عملی خواهند کرد.

دراین گفتگوهای دوجانبه بر ایجاد سند همکاری ها میان دوکشور توافق شد، قرار است این سند در آینده نزدیک در دیداری میان رییس جمهوران هردو کشور به امضاء برسد.

درکنار این روی ایجاد استراتیژی مشترک میان کشورهای منطقه به هدف مبارزه در برابر هراس افگنی نیز تفاهم صورت گرفت.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4911