اینجا کودکستان بزرگی به نام افغانستان است

امنیتی وجود ندارد، از صنعت خبری نیست، به تمام معنا مصرفی هستیم و اقتصاد و سیاست ما نیز نیازمند جان کری ها است.

فقر بیداد می کند، سلامت اداری وجود ندارد، تنش های زبانی و تبعیض صعودی ترین وضعیت را تجربه می کند و بانوی اول نیز سهم سوال بر انگیز دارد.

اگر ۱۷ سال پیش با تروریسمی به نام طالبان دست و پنجه نرم می کردیم امروز به یمن مبارزه صادقانه ملی و بین المللی، قلمرو و قدرت نفوذ طالبان چند برابر شده و زمزمه تسلیم ولایات شرقی و جنوب شرقی به آنها شنیده می شود.

چند سالی است که گروه داعش نیز متولد شده و در همین عمر کوتاه خود لیست بلندی از جنایات هولناک را به ثبت رسانده و هر روز به قلمرو نفوذ و عملیات خود می افزاید و فاجعه ای را پس از فاجعه ای خلق می کند.

در چنین آوردگاهی، رفتار های متناقض بزرگان و مقامات رسمی این ملک هر ناظری را به تأمل وا می دارد؛

۱- چرا حاضریم به سران طالبان با بیش دو دهه انتحار و انفجار سهم و نقش سیاسی قایل شویم و راضی هستیم که فعالیت سیاسی داشته باشند و در انتخابات شرکت کنند اما در این سو تعدادی از شخصیت های مردمی و مخالفان و موافقان سیاسی را از لیست کاندیدا های ولسی جرگه و شاید فردا ریاست جمهوری حذف می کنیم؟

۲- قیصاری و همراهانش با عملیات کوماندویی و با یک لیست بلندی از اتهامات دستگیر شد و پس از چندی رها گردید. اگر متهم نبود، چرا دستگیرش کردید و اگر بیگناه تشخیص داده شد، بر اساس کدام محاکمه و حکم تبرئه شد؟

۳-انتخابات گذشته حقیقتا پر تقلب و همراه با چالش ها و هزینه های سنگین برای ملت افغانستان بود، انتظار می رفت که از این تجربه تلخ عبرت بگیریم و زیر ساخت ها و بسترهای لازم برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف را فراهم سازیم. اما با کمال تاسف اسناد و مدارکی را رئیس سابق ریاست عمومی امنیت ملی، رحمت الله نبیل ارائه کرده که حاکی از قصه همان آش و همان کاسه است. به مشتی از بسیارها،استیکر که سند موید حق رای و مجوز آن است به صورت گسترده و سفید و بدون الصاق به تذکره پخش شده و در سوی دیگر برای ۴_۶ میلیون ثبت نام کننده احتمالی ۱۶ میلیون برگ استیکر چاپ شده است.

۴-رئیس جمهور و بانوی اول، باید محور وحدت ملی باشند و فراقومی بیندیشند و عمل کنند اما می بینیم که روزی ناشیانه می گوید سادات قوم نیست و روز دیگر در مصاحبه ای با یک رسانه هندی، به جانبداری از قومی، سایر اقوام را می کوبد و تنور تنش های قومی را مشتعل تر می سازد.

آیا این تناقض ها و بی تدبیری ها و نیاموختن ها تصویر کودکستان را در ذهن ها مجسم نمی سازد؟

سید آقا موسوی نژاد – خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=39515