خانه با اتحاد و اتفاق در برابر دسیسه‌های دشمنان ایستادگی کنیم ۱۵۰۱۲۱۰۳۳۶۱۱_hamid_karzaihamid_karzai_640x360_reuters_nocredit

۱۵۰۱۲۱۰۳۳۶۱۱_hamid_karzaihamid_karzai_640x360_reuters_nocredit

مطالب پربازدید