بحث تغییر ملت منتفی است/ نادیده گرفتن سایر اقوام در تذکره الکترونیکی دعوت به بحران است

آگاه امور سیاسی با تأکید بر اینکه بحث تغییر ملت «افغان» از نظر علمی٬ حقوقی و عقلانی منتفی می باشد٬ اظهار داشت که نادیده گرفتن سایر اقوام در تذکره الکترونیکی کمک به بحران است.

در حالیکه رئیس جمهور غنی پنجشنبه هفته گذشته با اخذ نخستین تذکره الکترونیکی٬ روند توزیع آنرا رسماً آغاز کرد٬ اما در همان ساعات نخست با مخالفت شماری از چهره های سیاسی بویژه رئیس اجرایی مواجه شد.

در حالیکه این روند صدای اعتراض سیاسیون و سایر اقوام افغانستان را بلند کرد و حتی برخی اشخاص اظهار داشتند که واژه افغان را نمی پذیریم اما«سید احمد شکیب منتظری» آگاه امور سیاسی و رئیس حزب نهضت ملی گرایی افغانستان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صنا اظهار داشت که بحث تغییر ملت (افغان) را از نظر علمی٬ حقوقی و عقلانی منتفی می دانم٬ ما ملت افغان هستیم حتی اگر تحمیل شده باشد.

ما ملت «افغان» هستیم

منتظری افزود: از زمانی که افغانستان به همین نام در سازمان ملل متحد ثبت شد٬ ما افغان هستیم٬ تذکره گرفتیم٬ پاسپورت اخذ کردیم و گاهاً مدال های را که به دست آوریم٬ بنام افغان بوده است.

وی با بیان اینکه بحث تغییر ملت قابل قبول نیست٬ تصریح کرد: شرایط کنونی نیز ایجاب نمی کند تا چنین بحث های مطرح شود و حتی باید گفت که این موضوع قابلیت بحث را ندارد.

قانون اساسی سایر اقوام را به رسمیت شناخته است

رئیس حزب نهضت ملی گرایی افغانستان با اشاره به درج ۱۴ قوم و حذف سایر اقوام در شناسنامه های الکترونیکی٬ اظهار داشت: از دید حقوقی٬ زمانی که ۱۴ قوم در قانون اساسی ذکر شده٬ در ادامه سایر اقوام ذکر گردیده و قید نشده است و این به معنای به رسمیت شناختن سایر اقوام است.

سید احمد شکیب منتظری با اظهار اینکه قومیت بخش مهمی از هویت مردم جهان است٬ گفت: اقوام افغانستان حق دارند از نظر حقوقی قومیت خود را هرآنچه هستند٬ در تذکره الکترونیکی بنویسند٬ نه هر آنچه که دولت می خواهد.

نادیده گرفتن سایر اقوام دعوت به بحران است

منتظری با تأکید بر اینکه نباید ۱۴ قوم بر سایر اقوام تحمیل شوند٬ افزود: اگر از نگاه سیاسی بحث شود٬ بخش اعظم جامعه افغانستان را سایر اقوام تشکیل می دهد و نادیده گرفتن آنها به بحران افغانستان کمک می کند.

وی در پایان تصریح کرد: کشورهای مختلف و شبکه های استخباراتی مختلف در تلاش هستند تا هر جایی که صدای نارضایتی بلند شود٬ آنها را حمایت کرده و به بحران و نا امنی تشویق می نمایند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=30365