برخی از وزارت‌ها حتی یک افغانی از بودجه‌ توسعه‌یی شان را مصرف نکرده اند

وزارت مالیه‌ می‌گوید که در پنج ماه نخست سال مالی ۱۳۹۷ در کشور، برخی از وزارتخانه‌ها حتا یک چهارم از بودجه‌ی توسعه‌ای‌شان مصرف نتوانسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ بر بنیاد آمار وزارت مالیه، وزارت‌هایی چون زنان و دفاع ملی نتوانسته‌اند حتی یک افغانی از بودجه‌ توسعه‌یی‌شان را مصرف کنند.

بر اساس این آمار، در پنج ماه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ کمتر از ۴ درصد، وزارت ترانسپورت کمتر از ۴ درصد، وزارت عدلیه کمتر از ۳ درصد، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کمتر از ۲ درصد و وزارت مبارزه با مواد مخدر کمتر از ۲ درصد بودجه‌های توسعه‌ای شان را هزینه کرده‌اند.

این درحالی است که اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه به تلویزیون یک گفته که در سال جاری، ۴۲درصد بودجه‌ توسعه‌‎یی به هدف بالا رفتن مصرف بودجه‌ سال ۱۳۹۷ کاهش یافته و هدف از این اقدام، برداشتن بودجه‌های خیالی است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=30825