برنامه ویژه تامین امنیت شهر کابل تدوین می شود

رییس جمهور کشور تاکید کرده است که تحقیقات درباره رویدادهای اخیر امنیتی در شهر کابل آغاز شده و هر فرد یا مقامی که در پایان تحقیقات مقصر دانسته شود از سوی ارگان های عدلی و قضایی مجازات خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صنا, محمد اشرف غنی رییس جمهور، عصر روز گذشته (چهارشنبه ۱۷ جوزا) با هیات اداری مجلس نمایندگان در ارگ دیدار کرد.

در این دیدار، هیات اداری مجلس نمایندگان، ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان حوادث اخیر، از موقف حکومت در راستای رسیدگی به این موضوع، حمایت کرد و خواستار بررسی های همه جانبه در این خصوص گردید.

هیات اداری مجلس نمایندگان، پیشنهاد کردند که بخاطر تامین امنیت و ثبات کشور، قضایای اخیر به طور دقیق و همه جانبه بررسی گردد و عاملین آن بدون کدام استثنا، مجازات شوند.

آنان ضمن حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، خاطرنشان کردند که هیات اداری مجلس نمایندگان یافته های شانرا در مورد قضایای اخیر با حکومت شریک خواهد کرد.

همچنان آنان برگزاری کنفرانس پروسه کابل را برای افغانستان یک دستآورد بزرگ دانست.

در همین حال محمد اشرف غنی گفت که مصونیت مردم از اولویت های مهم حکومت است و نیروهای امنیتی و دفاعی ما شب و روز در این راستا تلاش های قابل قدری را انجام می دهند.

آقای غنی بیان داشت که حکومت به تامین عدالت، تطبیق قانون و تحقیقات همه جانبه متعهد است.

وی افزود هر فردی که در پایان تحقیقات مقصر دانسته شود، از سوی ارگان های عدلی و قضایی مجازات خواهد شد.

وی کنفرانس پروسه کابل را به میزبانی دولت افغانستان، برای امنیت، ثبات و پیشرفت کشور مفید دانسته، گفت که افغانستان هنوز در محراق توجه کشورهای جهان قرار دارد و آنان حامی قوی افغانستان در راستای دفع و طرد تروریزم و همچنان تامین ثبات و پیشرفت افغانستان است.

محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که به شمول تروریستان برای هیچ کسی اجازه نمی دهیم که از احساسات مقدس مردم افغانستان بخاطر اهداف شخصی شان استفاده سؤ نمایند.

وی افزود که حکومت برای مردم خویش پاسخگو است و انتقاد بالای حکومت در چوکات قانون و تظاهرات مسالمت آمیز حق مسلم مردم است.

آقای غنی یکبار دیگر از حمایت مجلس نمایندگان و مردم افغانستان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تشکری کرده، گفت که حکومت مسئولیت تامین امنیت مردم خویش را با کمال صداقت انجام می دهد.

رییس جمهور خاطر نشان ساخت که حکومت و بخصوص ارگان های امنیتی و دفاعی کشور برای تامین امنیت شهر کابل، روی پلان اساسی امنیتی کار می کند.

وی نظریات و همکاری مجلس نمایندگان را در این راستا مهم دانست.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2263