بروید از مردم بپرسید٬ نه از حکومت!

عطا محمد نور در پیوند به سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل اظهار داشت که این هیئت باید بروند و از مردم بپرسند٬ نه از حکومت.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ همزمان با سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل برای بررسی وضعیت افغانستان٬ عطا محمد نور در بلخ می گوید که آنها باید از مردم بپرسند.

نور تأکید کرد که من به هیئت شورای امنیت سازمان ملل صدا می زنم که بروید و مشکلات و دردها و چالش ها را از مردم افغانستان بپرسید٬ زیرا آنها هستند که پاسخ درست می دهند و شما می توانید به نتیجه برسید.

وی گفت که حکومت نمی تواند درد مردم را بیان کند و این هیئت باید مردم را بدیل حکومت قرار داده و با آنها دیدار کنند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18441