مقام برکنار شده دفتر ریاست جمهوری افغانستان ، افشاگری می کند !

نجیب الله آزاد

در حالی که صبح امروز ، ارگ از برکناری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به دلیل غیبت از وظیفه خبر داده بود ، اکنون این مقام برکنار شده از افشاگری علیه این نهاد سخن می گوید.

به گزارش خبرگزاری صنا ، صبح امروز چهار شنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۶ ، شاه‌‌حسین مرتضوی ؛ سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اعلام کرد: آقای آزاد ؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به دلیل غیبت طولانی در وظیفه‌اش، برکنار شده ‌است.

اما پس از آن، نجیب الله آزاد ؛ معاون برکنارشده سخنگوی ریاست جمهوری با بیان اینکه اسناد کافی از فساد در ارگ ریاست جمهوری در دست دارد، در یک نشست خبری گفت: حلقه خاصی در ارگ به فساد گسترده و تعیینات خود خواسته دست می‌زنند.

نجیب الله آزاد مدعی شد که در ارگ ریاست جمهوری فساد گسترده توسط حلقه خاص صورت می‌گیرد و در تعیینات روابط بر ضوابط حاکم است.

او تاکید کرد: از این فساد اسناد کافی در دست دارم که آن را با رییس جمهور غنی شریک کرده ام و به زودی با رسانه‌ها نیز شریک خواهم کرد.

او از این حلقه خاص نام نگرفت و در مورد ادعای فساد نیز هیچ گونه معلوماتی را ارائه نکرد؛ اما تاکید ورزید که زیر فشار همین حلقه خاص مجبور به استعفا شده است.

نجیب الله آزادی می‌گوید که حدود ۹ ماه در دفتر سخنگوی ریاست جمهوری کار کرده است؛ اما در این مدت اکثر اوقاتش را صرف دفع اتهام‌ها و توطئه‌های علیه خودش کرده است.

تا کنون در پاسخ به این اتهام ها ، واکنشی منتشر نشده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21357