به تنش‌ها میان عطا و غنی نقطه پایان بگذارید

بزرگان قومی ۱۴ ولسوالی بلخ از حکومت می خواهند تا به تنش های بین عطا محمد نور و رئیس جمهور نقطه پایان بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ بزرگان قومی در بلخ با بیان اینکه ادامه تنش ها٬ کشور را به بحران می برد٬ تأکید کردند که دولت باید با سرنوشت مردم بازی نکند و به این معضل خاتمه دهد.

«سیدعبدالجبار جمال» بزرگ قوم ک گفت که رهبران حکومت وحدت ملی باید در رابطه به سرنوشت مردم و رهبری ولایت بلخ توجه کنند و این معضل را مطابق به ارزش های مردم‌ سالاری و مفاد قانون اساسی، حل کنند.

او با اشاره به این که مردم از این تنش‌ها از جهت گوناگون متضرر شده است، افزود که این تنش ها همزمان با بلند رفتن نرخ اسعار خارجی، برهم خوردن امنیت در ولایات مختلف، گرانی مواد خوراکه٬ رفاه و آسایش را از مردم گرفته است.

شرکت کننده‌گان دیگر این همایش می‌گویند در شرایطی که گروه‌های داعش و طالب در تلاش برنامه‌ریزی برای گسترش ناامنی‌ها در کشور استند، به دور از مصلحت خواهد است که رهبران کشور درگیر منازعات درون حکومتی باشند.

در همین حال «محبوبه سادات» فعال حقوق زن در این مورد  گفت که باید تلاش کنیم و حرکت جدی نماییم، نگذاریم تا رفاه اجتماعی ما و مردم ما از بین برود.

از سویی هم، شماری دیگر از شرکت کننده گان این همایش که بزرگان قوم استند، می گویند که حاضر اند برای حل این تنش ها، میان ارگ و عطامحمد نور، پادرمیانی کنند.

این در حالی است که بیش از سه هفته از بالا گرفتن تنش‌ها میان ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی می‌گذرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18358