تأخیر در برگزاری انتخابات، پیامدهای منفی دارد/ حکومت به خواست های احزاب سیاسی رسیدگی کند

رئیس نهاد حرکت شهروندی می گوید که نهادهای مشخصی در هر کشور انتخابات را در آن کشورها برگزار می کنند، اما در افغانستان، برای کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت داده شده است تا انتخابات را در سراسر کشور برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «مهدی مبشر» رئیس نهاد حرکت شهروندی می گوید که در کشور های دموکراتیک رای دهی و سیستم انتخاباتی یک اصل مهم خوانده می شود، زیرا؛ این سیستم ها به شکل مجموعی مستقیماً در توسعه جریانات سیاسی، ساختن نظام، تشکل قدرت و نظام اقتصادی اثر گذار می باشد.

مبشر افزود که هر شهروند حق دارد مطابق قانون از حق مسلم خود که همانا انتخاب شدن و رای دادن است استفاده نمایند.

وی تصریح کرد که این انتخابات بنابر دلایلی به وسیله شماری از احزاب در برخی ولایات کشور به چالش مقابل شده است و ما از احزاب سیاسی کشور مطالبه داریم که مشکلات شان را از مجرای قانونی حل و فصل نمایند نه به شکل اخلال نظم عامه.

رئیس حرکت شهروندی تأکید کرد که از حکومت وحدت ملی و از کمیسیون مستقل انتخابات جدی مطالبه داریم که با چالش های انتخاباتی و انتقادات احزاب سیاسی کشور از راه قانونی و حقوقی آن رسیدگی نمایند.

مهدی مبشر گفت که برگزاری انتخابات به زمان موعد آن از وظایف مهم حکومت وحدت ملی بوده وعدم توجه به مشکلات پیش آمده سبب تاخیر زمان انتخابات می گردد و تأخیر آن پیامد های سؤی را در قبال خواهد داشت و آنگاه حکومت پاسخ گو خواهد بود.

مبشر افزود که شهروندان کشور از بسته بودن دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در برخی ولایات کشور به شدت نگران است بناً دولت مکلف است تا به نگرانی مردم خاتمه دهد.

وی تأکید کرد که مطالبه های برحق احزاب سیاسی کشور، از مطالبه های اساسی شهروندان کشور بوده ازین لحاظ حکومت باید پاسخ قانع کننده ارایه بدارد.

رئیس حرکت شهروندی تصریح کرد که ادامه چالش ها روند انتخابات را خدشه دار خواهد ساخت. در صورت ادامه حرکت شهروندی با سایر نهاد های همسو دست به حرکت های وسیع خواهد زد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43591