تحقیق تازه؛ نمایندگان مردم بیشتر به دنبال منافع شخصی خود هستند

یک تحقیق تازه نشان می دهد که ۵۳ درصد شهروندان کشور از نمایندگان خود راضی نیستند و می گویند که آنان بیشتر به دنبال منافع شخصی خود هستند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در تازه‌ ترین تحقیق خود اعلام کرد: ۵۳ درصد از مردم کشور به این باورند که نمایندگان‌ شان در پارلمان به دنبال منافع شخصی خود هستند.

این تحقیق که با عنوان «اصلاح نظام انتخاباتی و تجربۀ انتخابات پارلمانی در افغانستان» انجام شده، نشان می دهد که ۴۵ درصد از اشتراک‌کنندگان دید منفی نسبت به کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات دارند، در حالی که ۴۷ درصد آن‌ها کارکرد این کمیسیون را مثبت ارزیابی می‌کنند. ۱۸ درصد عملکرد این کمیسیون را «بسیار بد» می‌دانند و نیمی از این رقم (۹ درصد) کارکردهای این کمیسیون را «بسیار عالی» خوانده‌اند.

بر بنیاد این تحقیق، ۲۸ درصد از اشتراک‌کنندگان پشتون انتخابات پارلمانی را مهمترین نوع انتخابات عنوان کرده‌اند. این رقم برای تاجیک‌ها به ۱۴ درصد، اوزبیک‌ها ۱۶ درصد و برای هزاره‌ها به ۱۳ درصد می‌رسد.

از مجموع اشتراک‌کنندگان این تحقیق، ۶۸ درصد گفته‌اند که در انتخابات پارلمانی پیش‌رو اشتراک می‌کنند. ۱۵ درصد اشتراک نخواهند کرد و حدود ۱۶ درصد نیز عنوان کرده‌اند که هنوز در این باره تصمیم نگرفته‌اند.

تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان دربارۀ اشتراک مردم در انتخابات پارلمانی گذشته می‌گوید که باشندگان شهرها ۵۸ درصد در دور پیشین اشتراک داشتند، در حالی که این رقم برای روستانشینان به ۷۲ درصد می‌رسد.

شمار قابل توجهی از اشتراک‌کنندگان این تحقیق (۳۱ درصد) گفته‌اند که نمایندگان به ملت پاسخگو اند. ۲۴ درصد گفته‌اند که به حوزه‌های انتخاباتی‌ خود پاسخگو اند. این رقم در پاسخگویی به رئیس جمهور به ۱۵ درصد می‌رسد. ۱۳ درصد نیز گفته‌اند که نمایندگان به هیچ وجه پاسخو نیستند و ۲ درصد نیز عنوان کرده‌اند که نمایندگان به خارجی‌ها پاسخگو اند.

۳۴ درصد از زنان اشتراک‌کننده در این پژوهش گفته‌اند که از گرایش سیاسی نمایندگان خود در انتخابات پیشین پارلمانی آگاهی داشته‌اند. این رقم در مردان به ۱۴ درصد می‌رسد.

اعتماد به نامزدها یکی دیگر از بخش‌های این پژوهش بوده است. در این قسمت ۶۳ درصد گفته‌اند که به نامزدان تحصیل‌کرده و مسستقل اعتماد دارند، ۱۱ درصد به نامزدان احزاب سیاسی، ۱۰ درصد نیز گفته‌اند، به نامزدانی اعتماد می‌کنند که از جامعۀ قومی خودشان باشند و ۶ درصد گفتند که به هیچ نامزدی اعتماد ندارند.

سلام وطندار اضافه کرد که اشتراک‌کنندگان زن نسبت به مردان کمتر به نقش زنان در پارلمان خوش‌بین‌اند؛ ۱۹ درصد از اشتراک‌کنندگان زن می‌گویند که به نامزدان زن رأی نمی‌دهند و ۲۹ درصد نیز مخالفت خود را نسبت تخصیص کرسی‌ها از سوی زنان در پارلمان ابراز داشته‌اند.

در این پژوهش با ۱۳۰۵ تن در ۱۳ ولایت کشور گفت‌وگو شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43241