تشکیل کمیته مشترک به منظور بررسی پیشنهادات احزاب سیاسی

رییس جمهورغنی هدایت داده است که یک کمیتۀ مشترک متشکل از نمایندگان حکومت و احزاب به منظور بررسی پیشنهادات احزاب سیاسی ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری صنا، ارگ ریاست جمهوری با ارسال خبرنامه ای به رسانه ها اعلام کرده است که رییس جمهور غنی شام روز گذشته (٣ سنبله) در جلسۀ با نمایندگان احزاب سیاسی، در قصر گلخانۀ ارگ روی پیشنهادات و طرح های آنان در خصوص انتخابات، بحث و تبادل نظر کرده اند.

رییس جمهور پس از این دیدار هدایت داده است که یک کمیتۀ مشترک حکومت و احزاب سیاسی ایجاد شود تا در مورد پیشنهادات احزاب سیاسی با در نظرداشت تقسیم اوقات و تاریخ تعیین شدۀ برگزاری انتخابات، طرح عملی خویش را ارائه کند.

این در حالیست که احزاب سیاسى قبل از این هشدار داده بودند که در صورت بر آورده نشدن خواسته هاى شان به حرکت هاى مدنى از جمله مسدود ساختن دفاتر کمیسیون انتخابات در مرکز و ولایت ها دست خواهند زد.

“سهم دادن به احزاب در انتخابات، تغییر رأی واحد غیرقابل انتقال به رأی قابل انتقال،ثبت نام مجدد راى دهندگان به سیستم بایومتریک، برگزاری انتخابات در میزان سال آینده، بازنگری تعیین مرکزهای رأی دهی و حق نظارت احزاب سیاسی بر تمامی روندهای انتخابات، از خواست های دیگر این احزاب استند.”
Tags:

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=41440