تهیه فهرست رای دهندگان تا دو ماه دیگر براساس شناسنامه‌ های ورقی آغاز می‌شود

انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها

رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: روند تهیه لیست رای دهندگان از اواسط ماه حمل سال آینده ، براساس شناسنامه‌ های ورقی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صنا ، گلا جان عبدالبدیع صیاد ؛ رییس کمیسیون مستقل انتخابات ، امروز چهارشنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۶ در دیدار با نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی گفت: روند تهیه فهرست رای دهندگان از اواسط ماه حمل سال آینده خورشیدی براساس شناسنامه‌ های ورقی آغاز می‌شود.

به گفته او، اداره ثبت احوال و نفوس تعهد کرده تا حدود ۱۰ میلیون تذکره را به واجدان شرایط رای دهی توزیع کند تا بر اساس آن، فهرست رای دهندگان تهیه گردد.

او در مورد پیشرفت کارها برای آمادگی برگزاری انتخابات نیز گفت که حدود ۴۰۰ مورد شکایتی که در خصوص ۷۳۵۵ مرکز رای دهی وجود داشت از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی رسیدگی شده و ۴ روز پیش با کمیسیون انتخابات شریک شده است.

به گفته وی، شمار نهایی مراکز رای دهی بزودی با مردم افغانستان شریک خواهد شد.

صیاد خاطر نشان کرد که کتاب‌های آموزشی رای دهندگان نیز چاپ شده و اولین بسته آن دو روز پیش به میدان هوایی کابل رسیده است.

وسیمه بادغیسی ؛ معاون عملیاتی کمیسیون نیز گفت که در سراسر کشور ۱۳ هزار کارمند برای تهیه لیست رای دهندگان بزودی استخدام می‌شوند.

خانم بادغیسی در پاسخ به نگرانی‌های ناشی از عدم شفافیت در انتخابات گفت که براساس لیست رای دهندگان، کسانی حق حضور در مراکز رای دهی را پیدا خواهند کرد که نام شان ثبت باشند.

همایون محتاط ؛ رییس اداره ثبت احوال نفوس نیز در پیوند به چگونگی توزیع تذکره ورقی به شهروندان گفت که این اداره روند توزیع تذکره را سرعت بخشیده و به همین منظور ۴۹۰۰ کارمند جدید برای ۴۲۲ مرکز جدید در واحدهای اداری کشور استخدام می‌کند که این روند جریان دارد.

آقای محتاط در قسمت نگرانی مردم مبنی بر موجودیت تذکره‌های جعلی و استفاده از آن در رای دهی گفت: “این یک واقعیت عینی جامعه است؛ ولی ما ۲۲ هزار کتاب اساس شناسنامه‌ها را الکترونیکی ساخته ایم و در اختیار کمیسیون انتخابات قرار می‌دهیم تا هر تذکره‌ که مورد شک قرار بگیرد با این اساس‌ها مطابقت دهد”.

این در حالی است که پیش از این قرار بود به دلیل جلوگیری از بروز تقلب ، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها با تذکره های برقی راه اندازی گردد اما حکومت در این کار ناکام بوده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21343