توزیع گوشت متعفن در زندان پلچرخی، صدای سناتوران را درآورد

هیئتی از مشرانوجرگه که وضعیت زندان پلچرخی را بررسی کرده است می گوید که با وجود شکایات زندانیان، برای آن در وعدۀ غذایی شان گوشت متعفن که قابل خوردن نیست داده می شود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ زلمی زابلی که ریاست این هیئت را به عهده داشته است می گوید که این بررسی، حدود سه هفته قبل صورت گرفته است.

وی گفت: چندی قبل، به ما گزارش داده شد که گوشتی که به زندانی ها داده می شود از خوردن نیست؛ ما هم برای بررسی این موضوع رفتیم و جایی که گوشت را ذخیره می کردند دیدیم، گوشت کاملاً متعفن شده بود؛ وقتی از مسوولین پرسیدیم که این گوشت را کی می آورد؟ گفتند که زورشان به آن نفر نمی رسد.

این عضو مشرانوجرگه گفت که یک تن از مسوولان زندان به او گفته است که این گوشت، توسط ملاتره خیل محمدی وکیل ولسی جرگه که قرارداد تامین گوشت زندان را دارد، تامین می شود.

زابلی افزود: این موضوع را در نشست عمومی مشرانوجرگه گفتیم و سرانجام گزارش آن به رئیس و وزارت داخله رفت، فیصلۀ مجلس هم این بود که وزارت داخله، نباید این گونه قراردادها را ادامه بدهد.

سناتور گل محمد رسولی نماینده مردم فاریاب و عضو کمیسیون شکایات مشرانوجرگه گفت که روز گذشته این مسئله در نشست مشرانوجرگه مطرح شد و از رئیس عمومی محابس و توقیفخانه ها که به این نشست دعوت شده بود، خواسته شد در این باره توضیح بدهد.

وی افزود: شکایاتی که از سوی زندانیان پلچرخی به مجلس رسید که در آن گفته شده بود که گوشت پوسیده و حرام به زندانیان توزیع می شود.

رسولی با تائید گفته های زابلی گفت: هیئتی که به زندان رفته بود، متوجه شد که در کنار دیگر مشکلاتی که در این زندان وجود داشت، یکی هم گوشت های متعفن و فاسد شدۀ هندی بود که برای زندانیان پخته و توزیع می شد.

لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله، وجود این مسئله را تائید کرد؛ اما جزئیات بیشتر در این زمینه ارایه نکرد.

وی با بیان اینکه قرارداد تامین گوشت، از سه سال به اینسو همچنان در دست یک نفر است .

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=16531