ثبت دارایی‌های نزدیک به پانزده‌هزار مقام ارشد حکومتی/مقاومت برخی از نمایندگان و سناتوران در برابر ثبت دارایی ها

مسوولان اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها می‌گویند که اطلاعات نزدیک به پانزده‌هزار مقام بلندرتبه در پایتخت و دیگر ولایت‌ها ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا، ریاست ثبت و بررسی دارایی‌ها اعلام کرد که مرحله‌ی ثبت دارایی‌های مقامات بلندرتبه و کارمندان ارشد حکومتی رو به پایان است.

بنابر گزارش این اداره، مرحله‌ی ثبت دارایی مقام‌های بلندرتبه در کابل پایان یافته است اما با این حال، دارایی شماری از سفیرانی که در بیرون از کشورحضور دارند و یا جنرالانی که در دیگر ولایت‌ها در میدان‌های نبرد حضور دارند، ثبت نشده است.

ناهید ایثار، رییس اداره‌ی ثبت و بررسی دارایی‌ها، هدف این کار را جلوگیری از فساد اداری و حیف‌و‌میل‌نشدن پول در نهادهای دولتی می‌خواند.

با این حال، مقاومت برخی عضوهای مجلس و سناتوران در برابر روند ثبت دارایی‌ها،نگرانی دبیرخانه‌ی مبارزه با فساداداری رابرانگیخته است.

یما ترابی، رییس دبیرخانه‌ی مبارزه با فساداداری تاکید کرد که شماری از نمایندگان مجلس و سناتوران دارایی‌های‌شان را ثبت نکرده‌اند و در برابر این روند، مقاومت می‌کنند.

اداره‌ی مبارزه با فساد اداری نزدیک به ۹ سال سرگرم ثبت دارایی مقام‌های بلندرتبه بود اما تاکنون، دارایی هیچ یک از این مقام‌ها بررسی نشده است. از همین رو، ریاست ثبت و بررسی دارایی‌ها که از شش ماه به این‌سو، جایگزین این اداره شده است، تلاش دارد که کار ناتمام این اداره را به پایان برساند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43976