جریمه ۲۰ هزار افغانی برای رفتن به مکتب در جوزجان

قاری حکمت الله از فرماندهان داعش، در یک نشست با معلمان این ولسوالی گفت: دروازه های این ولسوالی باید بسته شود و هیج کس حق آمدن به مکتب را ندارد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این فرمانده ی داعش هوشدار داد که در صورت باز کردن مکاتب ضمن ۲۰ هزار افغانی جریمه، حقوق ماهوار شان را نیز به این گروه پرداخت نمایند.

محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان گفت: ما به هیج نوع گزارش رسمی دست نیافته ایم که نشان دهد مکاتب این ولسوالی توسط داعش بسته و باز کردن آن۲۰ هزار جریمه شده باشد.

این در حالی است که امین الله امین، ولسوال قوش تپه جوزجان بسته شدن مکاتب از سوی داعش را تائید نموده و گفته است، گروه داعش در یک نشست با معلمان و هیأت رهبری ریاست معارف اعلان کرده که تا امری ثانی ۱۴ باب مکتب را ببندد و یک ماه معاش شان را نیز به آنها بپردازند، این خبر توسط یک منبع در جوزجان که نخواست نامش را بگیرد نیز مورد تأئید قرار گرفته است.

اما سخنگوی والی جوزجان از این موضوع ابراز بی خبری می کند. به گفته ی ولسوال قوش تپه، در این ۱۴ باب مکتب به شمار ۸۰۰۰ متعلم از سوی ۲۲۰ معلم تعلیم می دیدند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=5329