تذکره های کیلویی؛ ۵ میلیون تذکره، کنده و اساس ندارند

رئیس روند سبز افغانستان می گوید که هزاران تذکره جعلی از طریق زورمندان توزیع گردیده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «امرالله صالح» رئیس روند سبز افغانستان می گوید که به گفته شاهدان صحنه با عکس های تکراری هریک از خبرنگاران زن در افغانستان ده ها هزار تذکره جعلی گرفته شده است.

صالح به نقل از شاهد عینی می گوید: مثلا او می گفت که شاید تنها با عکس های فرحناز فروتن خبرنگار تلویزیون طلوع هزار ها تذکره گرفته شده باشد. این درحالیست که خبر های بسیار ناخوش از داخل اداره توزیع تذکره می رساند که نزدیک به پنج ملیون تذکره اصلا کنده و اساس ندارد و هزاران کتاب درج مشخصات یا به اصطلاح همان کنده ها لادرک است.

وی تصریح کرد که تذکره به صورت کیلویی به شکل نیابتی و غیابتی از طریق بزرگان و زورمندان و واسطه دار ها توزیع گردیده است و آسان ترین راه نصب عکس زنهای غایب همان کاپی کردن عکس خانم های فعال در جامعه بوده است. چه نوع قضاوت باید داشته باشیم ؟ واقعا ملول آور و افسرده کن ان است.

این در حالیست که چندی قبل ائتلاف بزرگ ملی نیز پرده از یک تقلب بزرگ تذکره های جعلی برداشته بود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43467