جلسه شورای امنیت ملی بدون حضورداشت جنرال دوستم برگزار شد/ وضعیت زندانی ها و نتایج بررسی رویداد تهاجمی بالای هوتل انترکانتیننتال آجندای جلسه

رئیس جمهور غنی بخاطر بازداشت عاملین حمله تروریستی بالای هوتل انترکانتیننتال از مسئولان ارگان های امنیتی تشکر کرد و تأکید کرد که جزئیات گزارش را با مردم شریک کنید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ رئیس جمهور غنی در جلسه شورای امنیت ملی گفت که در رهبری و مدیریت محابس اصلاحات همه جانبه بیاید و به حقوق و امتیازات محبوسین توجه شود.

وی بر رعایت قوانین و حقوق بشر در رفتار با محبوسین نیز تاکید کرد.

در این جلسه نتایج بررسی رویداد تهاجمی و تروریستی سال گذشته بالای هوتل انترکانتیننتال مورد بررسی قرار گرفت و رئیس جمهور به خاطر پیشرفت در بازداشت عاملین آن رویداد از مسئولین ارگان های امنیتی تشکر کرد و به آنان هدایت داد که جزئیات گزارش را با مردم شریک سازند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=44966